samen verantwoordelijk om klinisch onderzoek in Nederland te houden waarom is de site management acadamy opgericht Klinisch Onderzoek wordt in Nederland veel gedaan. Maar ook in andere landen. De toewijzing van toekomstig onderzoek naar Nederland staat al jaren onder druk. Het is in het belang van meerdere partijen van patient tot medici tot farmaceut dat we de krachten bundelen om onze positie als goed en betrouwbaar onderzoeksland actief te verbeteren en uit blijven dragen. De Site Management Academy wil aan dit gezamenlijke belang ondersteuning bieden op het gebied van praktijkgerichte managementkennis- en vaardigheden. We richten ons op de onderdelen communicatie en organisatie van klinisch onderzoek en de samenwerking tussen partijen. SUC7 wordt al al sinds 1999 gevraagd een bijdrage te leveren als het gaat om verbetering in de communicatie en organisatie in onderzoek, organisatie van zinvolle workshops rond een studie, de aanpak van het rekruteringsproces en de opleidingsplanning van de CRA. De opgedane kennis wordt nu samengebracht in de Site Management Academy. Op deze site vindt u meer informatie voor zowel onderzoekers, onderzoekspersoneel, farmaceuten, CRO’s als stakeholders. Wij willen onder de tabs tips een deel van onze kennis delen. We zullen dit updaten en mogelijk gastbijdragen opnemen.                                   Voor vagen of contact:  www.suc7.info , suc7@xs4all.nl , 0629401104