samen verantwoordelijk om klinisch onderzoek in Nederland te houden wat heeft de site management academy sites te bieden In de optiek van de Site Management Academy is een site naast een wetenschappelijk gerichte organisatie ook een zakelijke onderneming die te maken heeft met continuiteit. De bezettings- graad van onderzoek is belangrijk voor de financiering van medewerkers en middelen. Hoe beter de site weet te presteren op zaken die voor aanbieders van onderzoek relevant zijn, hoe meer de site in de positie komt om keuzes te maken. Daarbij komt dan ook de optie om zich meer en meer te profileren op wetenschappelijk vlak met internationaal onderscheidend onderzoek. Dit draagt bij aan imago. De grotere organisatie waar de afdeling vaak van afhankelijk is, meestal een ziekenhuis, heeft op haar beurt ook baat bij dit imago. De postitie van de site wordt dus sterker naarmate goed gepresteerd wordt op wetenschappelijk vlak en zakelijk vlak. De site management academy biedt voor het zakelijk deel diensten aan die bijdragen aan een verster- king van de positie. Het gaat  om cursussen die op praktische wijze de zakelijke competentie van onderzoeker en onderzoekspersoneel versterken. Geen theorie, maar inspelen op noodzakelijke vaardigheden in communicatie en organisatie. Wetenschappelijk Presenteren met impact Voor het nationale en internationale imago is uw presentatie op een congres een belangrijk imagomoment. Als spreker krijgt u de kans uw onderzoek te delen en gemakkelijk dan in de zaal om uw netwerk internationaal uit te breiden. Als het uw behoefte is om op een congresdag er uit te springen, dan loont het de moiete om met ons contact op te nemen. De diensten die we samen met Presenteren3.0 bieden zijn: Persoonlijke ondersteuning bij het ontwerpen van een impactvol ontwerp Cursus om suggesties op te doen over impactvol presenteren voor wetenschappers Vaardigheidstraining als vervolg op de vorige cursus Interactief Presenteren, training met andere disciplines om meer impact te hebben in kleine groepen (klik voor specifieke info Presenteren3.0, cursusaanbod Interactief Presenteren) Planning Bij voldoende interesse plannen we in overleg een datum en locatie met de deelnemers.                                   Voor vagen of contact:  www.suc7.info , suc7@xs4all.nl , 0629401104